அசேதன இரசாயனத்தில் கற்றயன்கள் ஏனைய இரசாயனச் சேர்வைகளுடன் தாக்கம் புரியும்போது வெளிப்படுத்தும் நிறங்கள் பற்றிய சுருக்கக் குறிப்பு இது.

20130326 172806

இதற்கான விளக்கங்கள் இன்றி இதைமட்டும் பார்த்தால் கடினமாக இருக்கும். So please refer the theory and summarize it like this. Orelse, அதைவிட easy way is, ஒவ்வொரு கற்றயன்களின் தாக்கங்களுக்கும் நாங்கள் இட்ட mindmapsஐ refer பண்ணிக் கொள்ளலாம். இவற்றுக்கான links கீழ் தரப்படுகிறது.

Chromium-Mindmap

Cobolt-Mindmap

Copper-Mindmap

Manganese-Mindmap

Thanks for reading.

Post your requests related to studies in our forum. உமது தேவைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்.

Click here and post--->iStudyroom Help-line

Keep sharing and help your friends too...

Log in to comment

Ashiq replied the topic: #8486 6 years 4 months ago
Teacher, ella elemnts daum 'Neerkaraithiran' &'Veelpadivu' ithuhala pathi konjam colourful ah solringala