பெரும்பான்மையான கூட்டம் 1, 2 மூலகங்கள் சுவாலை பரிசோதனையில் நிறத்தை காட்டுகின்றன.

கூட்டம்-1
Li – Red
Na – Yellow
K – Purple
Rb – Red
Cs – Blue

கூட்டம்-2
Mg – Bright flame
Ca – Orange
Sr – Red
Ba – (apple) Green

 

Log in to comment

Shuhadha Musthafa's Avatar
Shuhadha Musthafa replied the topic: #5633 6 years 6 months ago
Yes shafna :)
Shafna Samad's Avatar
Shafna Samad replied the topic: #5631 6 years 6 months ago
what is meaning of suvalai parisodhanai?? is it flame test??
mahesh replied the topic: #5607 6 years 6 months ago
mg 2+ and be 2+ flame test itku nirathai kaataadhu. eninum mg (s) ai valiyil erikum poathu white flame udan erinthu mgo + mg3n2 ai tarum
Azeem Muzammil's Avatar
Azeem Muzammil replied the topic: #5606 6 years 6 months ago
Koottam 2 il Mg suvalai sodhanaikku vidai alikkaadhu