longitudinal wave n transverse waveஎம் அன்றாட வாழ்கையில் "ஒலி" ஒரு பெரும் பங்கை வகிக்கின்றது. எமது குரல்வளையிலுள்ள குரல் நாண் ஒரு ஒலியை உருவாக்கும் பகுதியாகும் என்பதை..

noise-canceling-headphone-7  தெளிவான விளக்கப்படங்கள் மற்றும் துரித மீட்டல் குறிப்புகளுடன் ஓர் அறிமுகம்.