மாணவர்களும், உணவுப் பழக்கமும்

More
9 years 1 month ago #5987 by Jaazim Razza
 
கற்கும் காலத்தில் உணவின் பாலான கவனம் எமக்கு மிகக் குறைவாகவே காணப்படும். எனினும்,...

0908-breakfast-burritos-lHealthy food! for Healthy learning!

Read more...
The following user(s) said Thank You: Shuhadha Musthafa, Rooma Malik, Shafna Samad, Sarah maryam

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
7 years 1 month ago #5988 by T.A.M.AZAHIR
The following user(s) said Thank You: Shuhadha Musthafa, Dinoshiga

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
7 years 1 month ago #5995 by Shafna Samad
great post thank you

Im Shafna. Doing my A/L Exam this year... I want everyone to make prayers to me too to get 3A Aameen.. please do not forget.! your prayers are so valuable to me.. please :) (y)

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
5 years 8 months ago - 5 years 8 months ago #16439 by zihna
Great work. Jazakallahu hairan.

If allah is with me
I'm hero
If allah is not me
I'm zero
Last edit: 5 years 8 months ago by zihna.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.107 seconds